Blue Flower

ברוכים הבאים לאתר מורה דרך, האתר שיעזור לכם לעבור את קורס מורי דרך, וגם לחזור הנה לרענון.

שמי ארן סולל, והאתר מציג סיכומים, דוחות סיור, הערות והרבה חומר ממגוון אנשים ומקורות ונועד לעזור בקורס מורה דרך.

אין לי אחריות כלפי אמינות המידע ו/או הכותבים, ואני מזכיר שוב כי מדובר בחומר שליקטתי במהלך לימודי קורס מורי דרך שהתחיל בשנת 2006. ייתכן מאוד שנוסף חומר במשך השנים, או שפורסמו ממצאים המפריכים את המופיע כאן באתר ולזכור שהאתר הוא רק מאגר מידע קטן ותו לא.

לתלמידי קורס מורי דרך - בהצלחה :)